Shell България с нови автоцистерни за транспортиране на горива

  • 18/09/2016
  • Shell България
  • Коментарите са изключени за Shell България с нови автоцистерни за транспортиране на горива

Обновяването на автопарка за транспортиране на горивата Shell е част от програмата за повишаване на контрола на качеството и количеството на горивата.

Shell България е първата компания в бранша, която обнови напълно автопарка за транспортиране на своите горива в страната. Превозите се извършват с последно поколение автоцистерни, които са снабдени с високотехнологични системи за контрол на качеството и количеството на горивата.

Оборудването на новите превозни средства включва интелигентни сензори, които измерват количеството продукт, следят против препълване и не позволяват ново товарене преди клетките на автоцистерната да са напълно празни. Тази технология предотвратява смесване на остатъчни продукти и контролира високото качество на различните видове горива. Допълнителна гаранция за точно измерване и цялостно разтоварване на горивото е автоматичната въздушна система за самонивелация, която не позволява старта на нито един процес, ако автоцистерната се намира под наклон по-голям от +/- 1,5 °.

Новите превозни средства са оборудвани с механизми, които усъвършенстват процесите при товарене, транспортиране и разтоварване на автоцистерните и минимизират риска от грешки или опити за злоупотреби. Те са оборудвани с компютърна система и монитори, които осигуряват постоянна индикация за наличното количество, а различните видове горива са обозначени и посредством цветова система за индентификация. Конструкцията на автоцистерните възпрепятства достъпа до горните товарни люкове извън ремонтните дейности, като същите са и фабрично пломбирани и по този начин достъпът на обслужващия персонал до горивото е напълно ограничен.

„Непрекъснато инвестираме в нови технологии и търсим нови начини да усъвършенстваме безкомпромисния контрол на качеството на продуктите, които предлагаме на нашите клиенти. Вярвам, че с въвеждането на тези уникални за България автоцистерни правим значима крачка в тази посока,“ сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Красимир Василев, мениджър на „Клачка България“ – една от транспортните фирми, разполагаща с новите автоцистерни, които Shell България използва за транспортиране на горивата си, коментира: „При подбора на подизпълнители Shell България поставя високи изисквания за техническото оборудване, обучението на персонала и системите за контрол на доставка, които са далеч по-строги от задължителните стандарти“.

Превозът се извършва по предварително зададен маршрут, за който са посочени мерките и действията при всички идентифицирани рискове при транспортирането. Shell България изисква използванeто на вътрешна система за контрол на пътуването IVMS (In Vehicle Monitoring System), която следи поведението на шофьора посредством GPS, тахограф и компютърна система, което дава допълнителна сигурност за строг контрол върху качеството и количеството на горивата. Отчита се всяко отклонение от маршрута или непредвидено спиране и при престой по-дълъг от 1,5 мин, причините за него се проверяват. Компанията е единствената в страната, която допълнително инвестира във високотехнологични решения като onboard камери за наблюдение, които са монтирани на предните стъкла на автоцистерните с цел да записват всяко пътуване и по този начин да повишават контрола по време на транспортирането.

От началото на годината Shell България стартира и кампанията „Знак за качество“ – още една инициатива от програмата за гарантиране на качеството и количеството на горивата чрез специално създадената оборудвана мобилна лаборатория, която посещава обектите без предварително предупреждение и анализира на място 7 параметъра на бензиновите и 7 параметъра на дизеловите горива. Тя вече е извършила повече от 180 внезапни проверки на бензиностанциите Shell.

  • Коментарите са изключени за Shell България с нови автоцистерни за транспортиране на горива
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Plus
  • Mail

Този уебсайт използва проследяващ код на Google Analytics и бисквитки, за да събира данни за вашето посещение. Всички тези данни се записват по начин, който запазва анонимността на потребителите. Сайтът не събира и не изисква предоставяне на лични данни от потребителите като име, телефон, е-мейл адрес и други. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close