Krone Gruppe

Четвърто поколение Krone за 110 години

  • 15/02/2017
  • Bernard Krone Holding
  • Коментарите са изключени за Четвърто поколение Krone за 110 години

Независимо от значителния спад, който се наблюдава в световен мащаб на пазара на селскостопанска техника, а  също така и не съвсем доброто състояние на пазара на ремаркета и полуремаркета в Европа, групата Krone отчита положително развитие за изминалата отчетна година. В сложните пазарни условия в периода 2015/2016 г.  Krone успява да направи 1,8 млрд евро оборот, или с 200 милиона евро повече от изминалата година (1,6 млрд. евро).

Ремаркета и полуремаркета
Приходите на оборота в сферата на производство на ремаркета и полуремаркета достигат до 1,2 млрд евро, което е увеличение спрямо предходната година. Оборотът на германския пазар съставлява 362,8 млн. евро (за миналата година —328,0 млн. евро), което е ръст с 10,6 % в сравнение с миналогодишните данни. Делът на оборота на компанията в Германия спрямо целия оборот е 29,8 %, което го прави и най-големият и важен за компанията. На външните пазари Krone също така увеличава оборота си. Той е в размер на 855,0 млн. евро (през предходния период —755,9 млн. евро). Оборотът в Западна Европа съставлява 41,0 % от общия дял, а източноевропейските пазари допринасят с 26,6 % от всички приходи (21,4 % за миналата година).

Селскостопанска техника
В областта на селскостопанската техника Krone постига оборот за отчетния период 2015/2016 г. от 568,6 млн. евро (554,5 млн. евро за предишния период). За тези резултати голяма заслуга отново има вътрешният за компанията пазар на Германия, който съставлява 24,9 % (27,9 % за миналата година), западноевропейският пазар е в размер на 32,5 % от общия (32,2 % за 2014/2015), Северна Америка запазва дела си от 20,5 %, а Източна Европа е с 10,7 % (11,3 % за предходния период), други пазари съставляват 11,4 % от общия дял.
Благодарение на положителните резултати приходите на Krone за периода нарастват с 47,8 млн. евро и достигат 445,3 млн. евро (за миналата година те са 388,5 млн. евро). Делът на собствения капитал в общия капитал се увеличава въпреки нарастващите активи и достига 47,8 % (45,9% през миналата година). Компанията има средносрочен и дългосрочен план капиталът да достигне 700,6 милиона евро (предходната година 672 400 000 евро), което включва не само основните инструменти, но всички запаси и най-вече дълга.
На вътрешния пазар групата компании общо ниво на оборота от  504,5 млн. евро. В сравнение с предходната година това е ръст от 4,6 процента. 28,1 % от оборота в Германия се дължи на селскостопанската техника и  около 71,9 % от производството на ремаркета и полуремаркета.

Сътрудници
Броят на сътрудниците в групата Krone на различните пазари за отчетния период е бил 4281 души, като кадровият състав на компанията за предходния период е бил 3097. В това число влизат и 261 студенти (за миналата година този брой е 220). Причина за рязкото повишение в общия брой служители се дължи на разширяването на производството на ремаркета и полуремаркета Krone в резултат от сливането на компаниите Krone и Brüggen. В допълнение в производството на селскостопанска техника в завода в Шпелле, част от работниците с временни трудови договори са били наети на постоянна работа.

Инвестиции за осигуряване на бъдещето
Krone неотменно следва правилото – „Бъди близко до клиента”. Поради тази причина през 2016 година Krone създава две дъщерни предприятия в областта на селскостопанската техника във Франция и Китай. Поради тази причина и американското подразделение на фирмата ще премести седалището си от Мемфис (Тенеси) в Шелбивил (Индиана). В областта на ремаркетата и полуремаркетата Krone възнамерява да създаде нови центрове във Франция, Холандия и Турция.
По време на сливането на заводите на Krone и Brüggen компанията обяви значителен пакет от инвестиции в модернизацията и цифровизацията на фабриките за производство на ремаркета. Само в завода във Верлт Krone инвестира приблизително 50 млн. евро. По този начин компанията поставя основата за дългогодишно за международно развитие в условията на все по-тежка конкурентна среда.

  • Коментарите са изключени за Четвърто поколение Krone за 110 години
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Plus
  • Mail

Catchable fatal error: Object of class WP_Term could not be converted to string in /home/attbgnet/public_html/wp-includes/class-wp-query.php on line 733